Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

адв. Меглена Хари Гунчева
адв. Меглена Хари
Гунчева
председател

Виж повече

адв. Татяна Стоянова
Пальова - Господинова
зам.председател

Виж повече

адв. Веска Георгиева Запрянова
адв. Веска Георгиева
Запрянова
секретар

Виж повече

адв. Десислава Николаева
Костова
основен член

Виж повече

адв. Евгени  Тенчев  Христов
адв. Евгени Тенчев
Христов
основен член

Виж повече

адв. Милена Миткова Петкова
адв. Милена Миткова
Петкова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева - Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Васил Христов Лазов
адв. Васил Христов
Лазов
резервен член

Виж повече

адв. Таня Костадинова Стойнова
адв. Таня Костадинова
Стойнова
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com