Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888722519
адв.Светлана Иванова Званчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: svet_adv@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878638283
адв.Божидар Стамов Иванов
Хасково, бул. "Съединение" 10 , офис. 7
e-mail: bobilex@abv.bg

Виж повече

Телефон: 029543280
GSM: 0899808321
адв.Георги Горанов Иванов
Хасково, ул. "Цариброд" 3 и гр.София, 1606, ул."Владайска" №75, ет.2, офис 2
e-mail: ggoranoff@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887222993
адв.Иван Атанасов Иванов
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет.1, офис 8
e-mail: ivanivanov_sv@abv.bg

Виж повече

GSM: 0886622222
адв.Иван Маринов Иванов
Димитровград, ул. "Петър Берон" 5, вх. Б, ап. 7
e-mail: ivanov_konsult@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663812
GSM: 0877811577
адв.Иван Николов Иванов
Хасково, ул. "Добруджа" №30
e-mail: ivanov_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888656128
адв.Иван Йосифов Иванов
Хасково, ул. "Пещера" 2
e-mail: ivan_y_ivanov@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0899161171
адв.Станислав Иванов Иванов
Хасково, гр.Хасково,ул. "Добруджа" №4, ет.1, ап.1 и гр.Пловдив,ул."Гевгели" 25
e-mail: stanbe@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com