Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Калин Александров Найденов
Телефон: 038622502
GSM: 0887089023
адв.Калин Александров Найденов
Хасково, бул." Раковски" 16А, офис 2
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

Виж повече

GSM: 0887678047
адв.Тома Пламенов Найденов
Хасково, пл. "Свобода" № 2А, ет.2, оф.3
e-mail: adv_toma.naydenov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0887) 399963
адв.Костадинка Дойчева Налбантова
Хасково, ул. " Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.24
e-mail: knalbantova@abv.bg

Виж повече

адв.Ангел Недев Недев
GSM: 0899106529
адв.Ангел Недев Недев
Хасково, гр.Хасково, ул."Преслав" №24, ет.3, оф.9 / гр.Пловдив,ул. "Братя Пулиеви" №4, етаж I, офис 110
e-mail: anned@abv.bg

Виж повече

адв.Димитър Кирилов Николов
Телефон: 038580532
GSM: 0889655857
адв.Димитър Кирилов Николов
Хасково, ул. "В. Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: n_dimiter@abv.bg

Виж повече

Телефон: 029865375
GSM: 0887945949
адв.Румен Владимиров Николов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, ст. 409 и гр. София, ул. "Врабча" 12 А
e-mail: r_nikolov@gbg.bg

Виж повече

GSM: 0887526980
адв.Таня Атанасова Николова
Пловдив, ул."Подоф. Г. Котов" № 21
e-mail: tanikolova@abv.bg

Виж повече

адв.Велина Огнянова Николова - Великова
GSM: 0888669716
адв.Велина Огнянова Николова - Великова
Димитровград,
e-mail: velina.velikova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com