Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038604971
GSM: 0888264360
адв.Люба Николаева Спенджарова
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: l_stanilova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: 037388466
GSM: 0898559378
адв.Димка Господинова Стаматова
Харманли, пл. "Възраждане" 16
e-mail: dimka.stamatova@gmail.com

Виж повече

адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Телефон: 038585174
GSM: 0887333676
адв.Силвия Иванова Стаматова-Маркова
Хасково, ул."Околовръстно шосе", ет.3 / в сградата на фирма "Монолит" АД/
e-mail: s_stamatova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888315473
адв.Тодор Димитров Стамболиев
Свиленград, ул. "Яна войвода" № 1
e-mail: todorstamboliev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878241516
адв.Христо Стойчев Станелов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, гр.Несебър, ул. "Любен Каравелов" №40
e-mail: hristo3050@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899811887
адв.Юлия Желязкова Станковска-Иванова
Харманли, ул." Алеко Константинов" №76
e-mail: u_stankovska@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899180033
адв.Ясен Стефанов Станчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3 и гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов" №72, ет.2, офис 10

Виж повече

GSM: (0893) 012 888
адв.Стефка Симеонова Стефанова
Хасково, гр. Хасково, кв. Болярово, ул. "Хан Пресиян" №31 и гр.Несебър, Сл.Бряг,8240, Базар Палма, офис до ресторант Джани
e-mail: adv.stefanova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com