Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038622741
GSM: 0879650644
адв.Лидия Нешева Стоянова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: lidiyastoyanova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038624746
GSM: 0888202177
адв.Надежда Петева Стоянова
Хасково, ул. "Христо Ботев"№1

Виж повече

Телефон: 056842344
GSM: 0898428307
адв.Атанас Пройчев Тасков
Хасково, ул. "Мадара" 21-25, ет. 4, ап. 25, гр. Бургас, ул. "Сливница" 31, ет. 1
e-mail: taskov.a@abv.bg

Виж повече

адв.Красимир Анастасов Ташев
GSM: 0879170250
адв.Красимир Анастасов Ташев
Свиленград, бул."България" № 77, ет. 2
e-mail: ktashev@svilena.net

Виж повече

GSM: 0887323252
адв.Тодор Христов Ташев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 10
e-mail: taschev1978@abv.bg

Виж повече

адв.Невена Иванова Ташева
Телефон: 055444210
GSM: 0892483966
адв.Невена Иванова Ташева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8,съдебен адрес:гр.Несебър,ул."Хан Крум" 12
e-mail: tasheva@mail.bg

Виж повече

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: 038663377
GSM: 0898765011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2, оф.7
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663377
GSM: 0884988665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com