Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888325329
адв.Бойчо Георгиев Бойчев
Хасково, ул. "Преслав" 35
e-mail: goldenline.bb@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037518369
адв.Лилия Борисова Бонева
Любимец, пл. "Трети март" 1

Виж повече

GSM: (0878) 511 525
адв.Петя Данчева Бонева
Димитровград, ул."Ромен Ролан" 3-Б
e-mail: petia.dancheva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898958933
адв.Соня Петрова Бонева
Хасково, бул. "България" 136
e-mail: sboneva_bg@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887387956
адв.Петя Ангелова Бостанджиева - Китин
Хасково, ул. " Стефан Стамболов" №4, ап.24
e-mail: p_bostandzhieva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888302859
адв.Иван Василев Бояджиев
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7/ гр.Кърджали, бул."България" №47, ет.2, оф.2
e-mail: ivan_73@mail.bg

Виж повече

GSM: 0889599722
адв.Полина Панайотова Ваклин
Хасково, ж.к. "Орфей" бл.26, вх. В, ап.68
e-mail: poli_stoycheva@yahoo.com

Виж повече

адв.Таня Петрова Ванкова
Телефон: 038622036
GSM: 0887550758
адв.Таня Петрова Ванкова
Хасково, ул. "Васил Друмев" 13, ет. 4, ап. 5
e-mail: taniavankova@hotmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com