Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038665005
GSM: 0888683478
адв.Митко Делчев Христозов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 1
e-mail: m_xristozov@abv.bg

Виж повече

адв.Нели Мавродиева  Христозова
GSM: 0899889175
адв.Нели Мавродиева Христозова
Харманли, гр.Харманли, бул."Македония" №2
e-mail: neli.hristozowa@gmail.com

Виж повече

GSM: 0899104021
адв.Михаил Цветилов Цветилов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.21 и гр.Пловдив, ул. "Петър Стоев" №113, ет.1
e-mail: mihailcvetilov@gmail.com

Виж повече

Телефон: 038624632
GSM: 0887720066
адв.Митко Тончев Цветков
Хасково, ул. "Преслав" 24, партер
e-mail: cvetkov@escom.bg

Виж повече

GSM: 0885740111
адв.Наташа Методиева Ценева
Харманли, бул. "България" №1, ет.2 и гр. Пловдив, ул. "Братя Пулиеви" №4, ет.2, офис 214
e-mail: nceneva@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887502514
адв.Светлин Георгиев Цонев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: svetlintsonev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 052526603
GSM: 0889386106
адв.Бояна Димитрова Цонева
Харманли, бул. "България" 1, гр. Варна кв. "Вл. Варненчик" блок 32, вх. А, ет. 2, ап. 2
e-mail: coneva1960@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885242170
адв.Зорница Тодорова Чакърова
Свиленград, ул. " Александър Стамболийски" №22
e-mail: zornitsa.chakarova90@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com