Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889025685
адв.Цветан Димитров Варимезов
Хасково,
e-mail: cvetan_varimezov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038580717
адв.Илиян Захариев Василев
Хасково, ул. "Боровец" 3, ет. 3

Виж повече

GSM: 0888614501
адв.Василка Стефанова Василева
Свиленград, ул. "Крайречна" 7
e-mail: vsvasileva@mail.bg

Виж повече

Телефон: 056825312, 056857214
GSM: 0888744101
адв.Веселина Георгиева Василева - Илиева
Хасково, ул. "Сан Стефано"
e-mail: vesselina_vassileva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038624014
GSM: 0878471547
адв.Атанас Лазаров Велев
Хасково, пл. "Свобода" 2 А, офис 7
e-mail: velev.a.l@abv.bg

Виж повече

GSM: (0885) 671871
адв.Георги Живков Великов
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1
e-mail: georgivelikovsvgr@gmail.com

Виж повече

Телефон: 039166177
GSM: 0887400706
адв.Кристиан Петров Влахов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 5, вх. Б, офис 1
e-mail: kristianvlahov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039166177
GSM: 0888273786
адв.Екатерина Георгиева Влахова
Димитровград, ул. "Цар Симеон " 5, вх. Б, ет. 1, офис 1
e-mail: ekaterina.vlahova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com