Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протоколи

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №10 / 18.10.2023 г.

Виж повече

Протокол №9 / 19.09.2023 г.

Виж повече

Протокол № 8 / 17.08.2023 г.

Виж повече

Протокол № 7 / 17.07.2023 г.

Виж повече

Протокол № 6 / 21.06.2023 г.

Виж повече

Протокол № 5 / 17.05.2023 г.

Виж повече

Протокол № 4 / 19.04.2023 г.

Виж повече

Протокол № 3 / 20.03.2023 г.

Виж повече

Протокол № 2 / 15.02.2023 г.

Виж повече

Протокол № 1 / 25.01.2023 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com